ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 จ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) (งบลงทุน) ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Admin (ครูนคร) 1221
2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ) Admin (ครูนคร) 685
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๕๐๐ ที่นั่ง Admin (ครูนคร) 2096
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างถนนในโรงเรียนที่ทรุดโทรม Admin (ครูนคร) 2160
5 สอบราคาซื้อรายการครุภัณฑ์ประเภทพาณิชยกรรม คอมพิวเตอร์ Printer Ink Tank และPrinter Laser Admin (ครูนคร) 1965
6 สอบราคาจ้างปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน อาคาร ๕ (ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ) Admin (ครูนคร) 1426
7 สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง Admin (ครูนคร) 1741
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ 100/27 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 3 (แก้ไขล่าสุด) Admin (ครูนคร) 1874
9 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) หอประชุม รอบที่ 3 ใหม่ Admin (ครูนคร) 1629
10 ประกวดราคาจ้างก่องสร้างอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 3 Admin (ครูนคร) 1017
11 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงอาหารหอประชุม รอบที่ 3 Admin (ครูนคร) 1273
12 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา) Admin (ครูนคร) 842
13 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส่งเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพ Admin (ครูนคร) 948
14 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัยสำหรับโรงเรียนพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ Admin (ครูนคร) 966
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบที่ 3 Admin (ครูนคร) 1141
16 ประกวดราคาจ้างโรงอาหารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2 Admin (ครูนคร) 786
17 สอบราคาจ้างก่อสร้างแบบส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ Admin (ครูนคร) 1313
18 สอบราคาจ้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๓/๒๗ Admin (ครูนคร) 908
19 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โรงอาหารหอประชุม รอบที่ 2 Admin (ครูนคร) 1047
20 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) อาคารเรียน 324 ล./55 -ก รอบที่ 3 Admin (ครูนคร) 952
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2