เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

<< ดาวนโหลดเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ได้ที่ลิ้งค์นี้ >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (การแข่งขันบางรายการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ อาจจะมีการนำมาแข่งในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556)

คณะครูโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมดังกล่าว ขอให้ส่งรายการแข่งขันได้ที่ ครูเบญจรัตน์  น้อยพลี ห้องวิชาการ ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556