kruday67

        วันที่ 16 มกราคม 2567 นายกาญจนพงษ์ ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ได้รับเกียรติจาก นายบรรพต สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ดีต่อไป นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาสร้างความรักสามัคคี ผู้บริหาร ครู ในอำเภอละหานทราย ณ โรงเรียนบ้านละหานทราย คลิกภาพกิจกรรม