นางสาวสุกัญญา หารโกทา

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุกัญญา  หารโกทา

อีเมล์     :

เว็บไซต์  :

 

 

 

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง ภูมิศาสตร์ทีวปแอฟริกา วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊กที่นี่