มอบโล่รางวัลชนะเลิศ "กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน"

วันที่ 1 มีนาคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสรายุทธ  เสลารักษ์  รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศ "กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน"  โดยมี นางสาวนาขวัญ  สุโขพันธ์และนางสาวบุษบา  มาดจุฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศการตอบปัญหาทางการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในงาน MBS Festival 2016 จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยสารคาม