เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
41   Link   จ้างค่าแรงเหมาจ่ายก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐
145
42   Link   จ้างงานรื้อถอนย้ายเครื่องปรับอากาศเก่า ๒ จุด
125
43   Link   จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ แบบ Wall type แบบ แขวนใต้ฝ้า
130
44   Link   จ้างค่าดินปรับพื้นจำนวน ๓ จุดๆรวมเป็นทั้งหมด ๓๒๐ รถ ๆ ละ ๒๒๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130
45   Link   จ้างจ้างพิมพ์ ปพ.๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
121
46   Link   ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
127
47   Link   ซื้อวัสดุสำหรับจัดการเรียนการสอนและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
112
48   Link   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนเพิ่มเติมขนาด ๖๘๐ ตารางเมตร
121
49   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงอาหารเก่า อาคารรัชดา๔ ทำที่กันนกเข้าอาคารต่างๆ
119
50   Link   จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111
51   Link   ซื้อเครื่องดนตรีสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131
52   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่โรงอาหารเก่า และเทพื้นเพื่อรองรับที่เชียร์กีฬา
114
53   Link   ซื้อซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมสำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพและภาษาต่างประเทศ
123
54   Link   ซื้อโน๊คบุ๊ค Lenovo ๑๔ IML ๒๐RV๐๐๕HTA เพื่อใช้ในการบริหารจัดให้ฝ่ายบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
122
55   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑
123
56   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑_๒
120
57   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒
120
58   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓
110
59   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔
111
60   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕
122
หน้า 3 จาก 8