เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
21   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗
114
22   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘
112
23   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙
107
24   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒
116
25   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑
116
26   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓
126
27   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕
121
28   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖
112
29   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗
117
30   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘
115
31   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙
120
32   Link   จ้างเหมารถพานักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙_๒
113
33   Link   จ้างเลื่อยไม้เพื่อทำโต๊ะบูชาพระและศาลาพักผ่อนสำหรับนักเรียน
122
34   Link   จ้างติดตั้งอลูมิเนียมสีชาพร้อมกระจกห้องงบประมาณห้องกิจกการนักเรียน
109
35   Link   จ้างค่าแรงต่อเติมห้องน้ำห้องวิชาการ ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๗๐ ม.
123
36   Link   จ้างค่าแรงต่อเติมห้องน้ำ ๑ งาน ห้องบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119
37   Link   จ้างติดตั้งหน้าบานเลื่อนขนาด ๒๖๘ x ๓๖๐ และติดตั้งประตูบานสวิง ๓๕๔ x ๑๙๗ ห้องดนตรีสากล
116
38   Link   จ้างค่าแรงเหมาจ่ายก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตรจำนวน ๑๐ ช่อง
102
39   Link   จ้างค่าแรงเหมาจ่ายก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตร จ านวน ๑๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
137
40   Link   จ้างค่าแรงเหมาจ่ายก่อสร้างรั้วคอนกรีตขนาด ๒.๕๐ x ๒.๕๐ เมตรจ านวน ๑๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
119
หน้า 2 จาก 8