เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
121   Link   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ -๗๐ แกรม
194
122   Link   ซื้อด้วยงานฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา
197
123   Link   ซื้อวัสดุกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
194
124   Link   จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Central Air แบบติดตั้งแบบติดตั้งรีโมทไร้สาย
183
125   Link   ซื้อโต๊ะทำงานและอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
185
126   Link   ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
185
127   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
194
128   Link   ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
210
129   Link   ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193
130   Link   ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์(๕๖.๑๐.๑๗.๐๓ )
189
131   Link   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
179
132   Link   อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
194
133   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
192
134   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
191
135   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔
193
136   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕
186
137   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖
181
138   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗
201
139   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘
178
140   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙
200
หน้า 7 จาก 8