เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
121   Link   ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ -๗๐ แกรม
120
122   Link   ซื้อด้วยงานฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา
119
123   Link   ซื้อวัสดุกีฬากลุ่มสาระการเรียนรู้พละศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
119
124   Link   จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Central Air แบบติดตั้งแบบติดตั้งรีโมทไร้สาย
116
125   Link   ซื้อโต๊ะทำงานและอ่างล้างมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
115
126   Link   ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
106
127   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
116
128   Link   ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
128
129   Link   ซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
130
130   Link   ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์(๕๖.๑๐.๑๗.๐๓ )
116
131   Link   อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
112
132   Link   อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117
133   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒
121
134   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓
114
135   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔
122
136   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕
112
137   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖
111
138   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗
118
139   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘
110
140   Link   จ้างเหมารถรับจ้างไม่ประจำทางนำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙
127
หน้า 7 จาก 8