เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
101   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
204
102   Link   ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
200
103   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
193
104   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
199
105   Link   ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์ริโซ่ GRและหมึกเครื่องพิมพ์ริโซ่GR
202
106   Link   ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔ จุด
197
107   Link   ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน๔จุด
191
108   Link   ซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
202
109   Link   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
190
110   Link   ซื้อเจลแอลกอฮอร์เพื่อล้างมือในสถานการโควิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
173
111   Link   ซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
185
112   Link   ซื้อด้วยงานฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ
213
113   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
187
114   Link   ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
177
115   Link   ซื้อกระดาษ ๘๐ แกรมและกระดาษโฟโต้ ๑๘๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
193
116   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคารสถานที่และสร้างรั้วของโรงเรียน
182
117   Link   ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
180
118   Link   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของงานพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
182
119   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างกำแพงของโรงเรียน
168
120   Link   ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดหยากไย่และที่ตักขยะ
170
หน้า 6 จาก 8