เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
101   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
125
102   Link   ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน ๔๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118
103   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118
104   Link   ซื้อวัสดุสำหรับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
117
105   Link   ซื้อกระดาษไขเครื่องพิมพ์ริโซ่ GRและหมึกเครื่องพิมพ์ริโซ่GR
114
106   Link   ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๔ จุด
119
107   Link   ซื้ออุปกรณ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน๔จุด
123
108   Link   ซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
119
109   Link   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
117
110   Link   ซื้อเจลแอลกอฮอร์เพื่อล้างมือในสถานการโควิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
103
111   Link   ซื้อเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
113
112   Link   ซื้อด้วยงานฝ่ายวิชาการมีความจำเป็นต้องจัดซื้อหมึกพิมพ์สำเนา RZ
118
113   Link   ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซมอาคารต่างๆในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
118
114   Link   ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์เพื่อใช้ในสำนักงานบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
109
115   Link   ซื้อกระดาษ ๘๐ แกรมและกระดาษโฟโต้ ๑๘๐ แกรมเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
112
116   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคารสถานที่และสร้างรั้วของโรงเรียน
112
117   Link   ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
107
118   Link   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานของงานพฤกษศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
111
119   Link   ซื้อวัสดุสำหรับก่อสร้างกำแพงของโรงเรียน
101
120   Link   ซื้อไม้กวาดดอกหญ้า,ไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดหยากไย่และที่ตักขยะ
104
หน้า 6 จาก 8