เมนูหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคลากร
210
2   Link   สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
213
3   Link   รายงานการให้บริการด้านต่าง ๆ กลุ่มบริหารทั่วไป
226
4   Link   สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
320
5   Link   สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องพยาบาล
224
6   Link   สถิติการให้บริการ สหกรณ์ร้านค้า
221
7   Link   สรุปแบบสำรวจความพึงพอในในการใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน
208
8   Link   สถิติการของรับบริการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
202
9   Link   สถิติการขอรับบริการเอกสารทางการศึกษา ปพ.1/ปพ.7 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
196
10   Link   สถิตินักเรียนย้ายออก งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
184
11   Link   สถิติการขอรับบริการขอหลักฐานทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
192
12   Link   สถิตินักเรียนย้ายเข้า งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
193