Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
210
2   Link   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
214
3   Link   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
196
4   Link   ผลการประเมินความพึงพอใจ การปฏิบัติงานวิชาการ
194