อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
182  23%
เกษตรกร
181  22.8%
ครู อาจารย์
156  19.7%
ธุรกิจส่วนตัว
117  14.8%
ทหาร ตำรวจ
104  13.1%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.4%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  2%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  793
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2022 เวลา 18:21 น.