อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
179  23.1%
เกษตรกร
179  23.1%
ครู อาจารย์
151  19.5%
ธุรกิจส่วนตัว
113  14.6%
ทหาร ตำรวจ
103  13.3%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.5%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14  1.8%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  776
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2021 เวลา 23:01 น.