อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
254  28.9%
เกษตรกร
182  20.7%
ครู อาจารย์
160  18.2%
ธุรกิจส่วนตัว
121  13.8%
ทหาร ตำรวจ
106  12%
ผู้พิพากษา ทนายความ
30  3.4%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  1.8%
นักการเมือง
11  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  880
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2023 เวลา 23:23 น.