อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
177  23.1%
เกษตรกร
177  23.1%
ครู อาจารย์
148  19.3%
ธุรกิจส่วนตัว
111  14.5%
ทหาร ตำรวจ
103  13.4%
ผู้พิพากษา ทนายความ
27  3.5%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14  1.8%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  767
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021 เวลา 17:29 น.