ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดสรรโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 และ 5 ปี) สถาบันการศึกษาที่จัดทำโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปีการศึกษา 2565 Admin (ครูนคร) 101
2 การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน Admin (ครูนคร) 556
3 ผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างโดมอเนกประสงค์ ปีการศึกษา 2561 Admin (ครูนคร) 1407
4 แผนผังเส้นทางจราจรที่จอดรถยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ครูนคร 1693
5 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น Echo English Admin (ครูนคร) 2278
6 แนวปฏิบัติก่อน - หลังการสอบปลายภาค และกำหนดการเปิดและปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 - 1/2559 Admin (ครูนคร) 2182
7 มอบโล่รางวัลชนะเลิศ "กิจกรรมการแข่งขันการตอบปัญหาทางเศรษฐกิจและการเงิน" Admin (ครูอธิภัทร) 1692
8 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (++++ประกาศผล++++) Admin (ครูนคร) 2101
9 ประกาศผลการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Admin (ครูนคร) 1392
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Admin (ครูนคร) 1276
11 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Admin (ครูนคร) 1130
12 เกณฑ์การประกวดบทกลอน คำขวัญ และเรียงความวันครู ประจำปี 2558 Admin (ครูนคร) 3571
13 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุม Admin (ครูนคร) 1668
14 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 Admin (ครูนคร) 1938
15 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2556 Admin (ครูนคร) 1545
16 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556 Admin (ครูนคร) 13483
17 กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556 Admin (ครูนคร) 5666