เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 86/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ พฤษภาคม 2563 Admin (ครูนคร)
2 85/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ เมษายน 2563 Admin (ครูนคร)
3 84/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2563 (แก้ไข) Admin (ครูนคร)
4 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบและตรวจกระดาษคำตอบ การสอบเข้าศึกษา ม.1 ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2563 Admin (ครูนคร)
5 82/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานของข้าราชการ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) Admin (ครูนคร)
6 79/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการระดมทรัพยากรภายในโรงเรียน Admin (ครูนคร)
7 77/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางบ้านพักครุ 8 ครอบครัว โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปี 2563 Admin (ครูนคร)
8 75/2563 เรื่อง การแยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน มีนาคม 2563 Admin (ครูนคร)
9 71/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2563 Admin (ครูนคร)
10 65/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR ปี 2562 Admin (ครูนคร)
11 64/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารแสดงผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรแกนกลาง 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Admin (ครูนคร)
12 62/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีมอบในประกาศนียบัตร / ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
13 60/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก Admin (ครูนคร)
14 54/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม กรวด - ทราย สานสายสัมพันธ์ ปีที่ 2 Admin (ครูนคร)
15 53/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 Admin (ครูนคร)
16 39/2563 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 Admin (ครูนคร)
17 32/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ กุมภาพันธ์ 2563 Admin (ครูนคร)
18 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินทางไกลแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
19 10/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการคนดีศรีรัดา(ค่ายอบรมพัฒนาจิต) เพิ่มเติม Admin (ครูนคร)
20 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการคนดีศรีรัชดา(ค่ายอบรมพัฒนาจิต) Admin (ครูนคร)
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2