เมนูหลัก

บริการ

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


คำสั่งโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย
1 308/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยใน Cyber ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 Admin (ครูนคร)
2 306/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ Admin (ครูนคร)
3 305/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Admin (ครูนคร)
4 292/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองผลการพิจารณาเพื่อรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
5 290/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้าน Admin (ครูนคร)
6 278/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Admin (ครูนคร)
7 275/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมหกรรมวิชาการ วันอาเซียนและวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
8 270/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 Admin (ครูนคร)
9 269/2562 เรื่อง อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคนอกเวลา โดยใช้เวลาราชการบางส่วน Admin (ครูนคร)
10 262/2562 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ Admin (ครูนคร)
11 254/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูควบคุมดดูแลนักเรียนไปทัศนศึกษา Admin (ครูนคร)
12 245/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการห้องเรียนสีขาว ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
13 227/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปเล่มรายงานพืชศึกษา 3 สาระ และฐานทรัพยากรท้องถิ่น โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 Admin (ครูนคร)
14 169/2562 เรื่อง แต่งตั้งครูดูแลควบคุมนักเรียนประจำพักนอน Admin (ครูนคร)
15 161/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารพี่เลี้ยง และมอบหมายการปฏิบัติงานให้นักศึกษา Admin (ครูนคร)
16 156/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม (สร้างพลังแห่งความดี) Admin (ครูนคร)
17 105/2562 เรื่อง การอยู่เวรยามของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ประจำเดือน เมษายน 2562 Admin (ครูนคร)
18 98/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเอกสารผลการเรียน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ Admin (ครูนคร)
19 89/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส, มผ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก Admin (ครูนคร)
20 83/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะครูศึกษาดูงาน จังหวัดนครราชสีมา Admin (ครูนคร)
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 11