ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ ทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมประชุม

ขอเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.32 ร่วมประชุม ในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสว่างรัตน์ สพม.32