ฮิต: 241

        ด้วยโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายรายเดือนทำหน้าที่นักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา โดยรับค่าจ้างอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท รวมเงินประกันสังคมร้อยละ ๕ เป็นระยะเวลา ๕ เดือน เพื่อให้การ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายรายเดือน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเหมาจ่ายราย เดือนทำหน้าที่นักการภารโรง คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม