รสสุคนธ์ รหัส 7-31170-001-201


ชื่อพันธุ์ไม้ : รสสุคนธ์                                               รหัสพันธุ์ไม้ : 7-31170-001-201

เป็นไม้เลื้อย  เรือนยอดทรงกลม  มีความ สูง  7  เมตร  ความกว้าง 4  เมตร  อาศัยอยู่บนบก ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองไม่ได้  ใช้ลำต้นเกี่ยวพัน  เปลือกลำต้นสีเขียว  มีหนาม ไม่มียาง ใบเดี่ยวสีเขียว  ขนาดแผ่นใบกว้าง  5  เซนติเมตร  ยาว  14 เซนติเมตร  เรียงใบแบบสลับ  รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปรี  ปลายใบแหลม  โคนใบเป็นรูปลิ่ม  ขอบใบจักฟันเลื่อย  ออกดอกเป็นช่อแบบแยกแขนง  ตามซอกใบ  กลีบเลี้ยง มีจำนวน 5 กลีบ สีขาว  รูปร่างกลม  เกสรตัวผู้มีจำนวน  150  อัน   สีขาว  รูปร่างกลม เกสรตัวเมีย  1-2 อัน สีขาว รังไข่ใต้วงกลีบมีกลิ่นหอม  ผลคล้ายฝักถั่ว  มีจะงอยที่ส่วนปลาย  เมื่อแก่จะแตกแนวเดี่ยว  มีเมล็ด  1-2 เมล็ด  สีดำรูปไข่ มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ดอกของรสสุคนธ์เป็นสมุนไพร ใช้เป็นส่วนผสมในยาหอมแก้ลมและบำรุงหัวใจ  ลำต้น/ราก  ต้มน้ำดื่ม  แก้ฝี  แก้บวม   ใบราก  ตำใช้เป็นยาแก้ผื่นคัน   ต้มดื่มใช้เป็นยาตกเลือดภายในปอด  อมแก้แผลในปาก รสสุคนธ์ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ