ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน 1/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายประภาส สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อชี้แจง แนะนำทำความเข้าใจถึงแนวทางในการปฏิบัติงาน เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียน 1 ประจำปีการศึกษษ 2565 และให้นักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์แนะนำตนเอง ณ. โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม