แข่งขันหุ่นยนต์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มรภ. บุรีรัมย์

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยได้ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันหุ่นต์ Bru Line Tracking Contest III  จำนวน  3 ทีม  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 ทีม คลิกภาพกิจกรรม