เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงต่อเติมโรงจอดรถนักเรียนจำนวน ๓๙๙ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
347
2   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงก่อสร้างฐานการเรียนรู้โครงการพระราชทานอารยเกษตรสืบสานรักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งความหวังและน้ำใจจำนวน ๖ หลังๆละ ๖,๔๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
346
3   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าแรงจ้างต่อเติมบ้านพักผู้บริหารและค่าแรงทำฉากกันในโรงอาหาร ตามสถานกาณ์โรคระบาดโควิท-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
338
4   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมห้องดนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
131
5   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งวงกบหน้าต่างห้องนาฏศิลป์ ขุดร่องน้ำข้างห้องนาฏศิลป์และ จ้างเหมารถแม็คโครขุดต้นไม้(ยางอินเดีย)หน้าอาคาร ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
311
6   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประตูแสตนเลสเพื่อเตรียมรับเสด็จ จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
169
7   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมโรงอาคารหลังเก่าที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
322
8   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และปริ๊นเตอร์ สำหรับการจัดการเรียนการ สอนในสถานการณ์โรคระบาดโควิท-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
238
9   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ในโรงเรียนจำนวน ๓ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
225
10   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโครปรับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
329
11   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงเหมาทำรั้วคาวบอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
280
12   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระจกเงาพร้อมกรอบขนาด ๑๙๑ x ๗๖๐ ซ.ม. ในห้องนาฎศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
296
13   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแม็คโครปรับพื้นที่และตัดแต่งกิ่งต้นไม้จำนวน ๖ ช.ม.ครึ่งและ เหมาเป็นรายวันเพื่อปรับพื้นที่พร้อมขนต้นไม้ไปทิ้งจำนวน ๓ วันๆ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาทพื้นที่สำหรับปรับและตัดกิ่ง ไม้ประมาณ ๕ ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
317
14   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงสร้างโรงเรือนฐานเรียนรู้อารยเกษตร จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
234
15   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงเหมาปรับปรุงบ้านพักผู้บริหารและระบบประปาและสุขภัณฑ์ ภายในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
123
16   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้างทาสีจำนวน ๘ สถานที่จำนวน ๑,๓๕๓ ตร.ม.ๆ ละ ๓๐ บาทเป็น เงินจำนวน ๔๐,๕๙๐.๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
322
17   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโรงจอดรถนักเรียน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
230
18   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและแก้ไขเครื่องปรับอากาศแบบ ๔ ทิศทางจำนวน ๔ เครื่องขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียูเนื่องจากหนูกัดถาดทิ้งน้ำ เปลี่ยนฉนวนท่อน้ำยา เติมน้ำยา เปลี่ยนชุดสายคอยล์เย็น๔ ทิศทาง จำนวน ๔ เครื่องขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
335
19   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารโตชิบา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
312
20   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑๖ ถัง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
274
เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 3