เมนูหลัก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดผ้าม่านสำหรับห้องผู้บริหารสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
42
2   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหารที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30
3   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise ระดับภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33
4   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งแอร์เก่าแบบแยกส่วนชนิดตั้ง-แขวนขนาด ๒๘,๐๐๐ Btu/hr ซ่อมและพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งจำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32
5   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างวิทยากรฝึกซ้อมนักเรียนแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31
6   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อค่าเช่าชุดรำวงมาตรฐาน,แต่งหน้า-ทำผมและเช่าร้องเท้าคัชชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31
7   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าเช่าชุดรำวงมาตรฐาน,แต่งหน้า-ทำผมและเช่าร้องเท้าคัชชู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
32
8   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้น ๔๖ ที่นั่งเดินทางไปชมโขน พระราชทาน ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
35
9   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าแรงเหมาจ่ายก่อสร้างอาคารข้าราชการบำนาญโรงเรียนละหานทราย รัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
33
10   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เดินทางไป ทัศนศึกษา ณ จิมทอมป์สันฟาร์ม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
11   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
12   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง เดินทางไปชมหอดูดาวและพิพิธภัณฑ์ ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมาโครงการค่ายวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
13   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟลอร่า ปาร์ค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28
14   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ หมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25
15   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟลอร่า ปาร์ค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
16   Link   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
27
17   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ๑-๓ เดินทางไปทัศนศึกษา ณ ฟลอร่า ปาร์ค อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27
18   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เดินทางไปร่วมงาน ตลาดนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29
19   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งบานเลื่อนแบ่ง ๔ อะลูมิเนียมสีชา กระจกใสพร้อมช่องแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28
20   Link   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักครูแบบ ๘ ครอบครัวที่ชำรุด โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2