เมนูหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคลากร
79
2   Link   สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
66
3   Link   รายงานการให้บริการด้านต่าง ๆ กลุ่มบริหารทั่วไป
79
4   Link   สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
97
5   Link   สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องพยาบาล
64
6   Link   สถิติการให้บริการ สหกรณ์ร้านค้า
77
7   Link   สรุปแบบสำรวจความพึงพอในในการใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน
64
8   Link   สถิติการของรับบริการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
75
9   Link   สถิติการขอรับบริการเอกสารทางการศึกษา ปพ.1/ปพ.7 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
65
10   Link   สถิตินักเรียนย้ายออก งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
63
11   Link   สถิติการขอรับบริการขอหลักฐานทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
73
12   Link   สถิตินักเรียนย้ายเข้า งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
72