เมนูหลัก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ข้อมูลสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานบุคลากร
181
2   Link   สถิติการให้บริการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
183
3   Link   รายงานการให้บริการด้านต่าง ๆ กลุ่มบริหารทั่วไป
198
4   Link   สถิติการใช้ห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
268
5   Link   สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องพยาบาล
187
6   Link   สถิติการให้บริการ สหกรณ์ร้านค้า
193
7   Link   สรุปแบบสำรวจความพึงพอในในการใช้บริการห้องสหกรณ์โรงเรียน
167
8   Link   สถิติการของรับบริการตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
176
9   Link   สถิติการขอรับบริการเอกสารทางการศึกษา ปพ.1/ปพ.7 งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
168
10   Link   สถิตินักเรียนย้ายออก งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
155
11   Link   สถิติการขอรับบริการขอหลักฐานทางการศึกษา งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
165
12   Link   สถิตินักเรียนย้ายเข้า งานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรียน
170