Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   แบบประเมินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป
31
2   Link   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25
3   Link   สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
19
4   Link   ผลการประเมินความพึงพอใจ การปฏิบัติงานวิชาการ
17