Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

กลุ่มบริหารงบประมาณ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ฯ (ว24/2560)
21
2   Link   การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
18
3   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21
4   Link   การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
23
5   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
23
6   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
24
7   Link   การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
24
8   Link   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีได้รับคุฯวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
18
9   Link   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
22
10   Link   การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
24
11   Link   การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
24
12   Link   แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
20
13   Link   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน วิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง
18
14   Link   แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิในประเทศ
20
15   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ มาบรรจุและดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย
18
16   Link   กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิตอลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
20
17   Link   หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
18
18   Link   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19
19   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
18
20   Link   หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
20
เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย
หน้า 1 จาก 2