Get Adobe Flash player

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
174  23.3%
เกษตรกร
173  23.2%
ครู อาจารย์
145  19.4%
ธุรกิจส่วนตัว
104  13.9%
ทหาร ตำรวจ
102  13.7%
ผู้พิพากษา ทนายความ
25  3.3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
14  1.9%
นักการเมือง
10  1.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  747
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2021 เวลา 14:35 น.