อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
265  29%
เกษตรกร
183  20%
ครู อาจารย์
170  18.6%
ธุรกิจส่วนตัว
129  14.1%
ทหาร ตำรวจ
107  11.7%
ผู้พิพากษา ทนายความ
30  3.3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
16  1.8%
นักการเมือง
14  1.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  914
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2023 เวลา 17:01 น.