Get Adobe Flash player

อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน


อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝัน
แพทย์ พยาบาล
173  23.6%
เกษตรกร
169  23%
ครู อาจารย์
145  19.8%
ธุรกิจส่วนตัว
102  13.9%
ทหาร ตำรวจ
100  13.6%
ผู้พิพากษา ทนายความ
22  3%
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
13  1.8%
นักการเมือง
10  1.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  734
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2013 เวลา 19:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2020 เวลา 15:50 น.