โปรแกรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ปี 2556

ประเภทกีฬาและรุ่นการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ประจำปีการศึกษา 2556

 

คลิกดูตามประเภทกีฬา :

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชาย,หญิง

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองชาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา


ชนิดกีฬา

ประเภท

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ม.1-2

ม.3-4

ม.5-6

ฟุตบอลหญิง

/

/

รุ่น ม.ต้น

รุ่น ม.ปลาย


ฟุตบอลชาย

/

/

/

/

/


วอลเลย์บอล

/

/

/

/

/


บาสเกตบอล

/

/

/

/

/


เซปักตะกร้อ

/

/

/

/

/


เปตอง

/

/

/

/

/


ประเภทกรีฑา

ชนิดกรีฑา

ประเภท

รุ่นอายุ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

50 เมตร

/

/

/

/

/


100  เมตร

/

/

/

/

/


200  เมตร

/

/

/

/

/


400  เมตร

/

/

/

/

/


800 เมตร

/

/

/

/

/


4 x 100 เมตร

/

/

/

/

/


4 x 400 เมตร

/

/

/

/

/
หมายเหตุ

  • นักเรียนสามารถเล่นได้เพียงคนละ 1 ชนิดกีฬาเท่านั้น ถ้ามีการประท้วงจะปรับคณะสีที่มีนักกีฬาเล่นเกินแพ้ทันที
  • กรีฑาเล่นได้ไม่จำกัด
  • นักกีฬาที่ไม่มีชื่อในใบส่งรายชื่อนักกีฬาไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันเด็ดขาด
  • นักกีฬาที่แต่งกายไม่เรียบร้อยไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขัน ( ใส่กางเกงขาสั้นลงทำการแข่งขันเท่านั้น )

 

 

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่ 15 -18  กรกฎาคม  2556

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

เวลา

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.56

1

2

3

4

5

หญิงม.ต้น

ม.1-2

ม.3-4

หญิงม.ปลาย

ม.5-6

สีม่วง-สีแสด

สีฟ้า-สีแดง

สีแดง-สีเขียว

สีแดง-สีเขียว

สีฟ้า-สีม่วง

09.00 น.

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

16 ก.ค.56

6

7

8

9

10

หญิงม.ต้น

ม.1-2

ม.3-4

หญิงม.ปลาย

ม.5-6

สีเขียว-สีฟ้า

สีเขียว-สีม่วง

สีม่วง-สีแสด

สีม่วง-สีแสด

สีแสด-สีแดง

09.00 น.

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

17 ก.ค.56

11

12

13

14

15

หญิงม.ต้น

ม.1-2

ม.3-4

หญิงม.ปลาย

ม.5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีแดง

ผู้ชนะคู่ที่2-สีแสด

ผู้ชนะคู่ที่3-สีฟ้า

ผู้ชนะคู่ที่4-สีฟ้า

ผู้ชนะคู่ที่5-สีเขียว

09.00 น.

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

รองรองฯ

18 ก.ค.56

16

17

18

19

20

หญิงม.ต้น

ม.1-2

ม.3-4

หญิงม.ปลาย

ม.5-6

ผู้ชนะคู่ที่6-ผู้ชนะคู่ที่11

ผู้ชนะคู่ที่7-ผู้ชนะคู่ที่12

ผู้ชนะคู่ที่8-ผู้ชนะคู่ที่13

ผู้ชนะคู่ที่9-ผู้ชนะคู่ที่14

ผู้ชนะคู่ที่10-ผู้ชนะคู่ที่15

09.00 น.

รอบชิง

รอบชิง

รอบชิง

รอบชิง

รอบชิง

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม  2556

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.56

1

2

3

4

5

6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

สีฟ้า-สีม่วง   (หญิง)

สีฟ้า-สีเขียว (ชาย )

สีแดง-สีแสด  (หญิง)

สีม่วง-สีฟ้า  (ชาย)

สีเขียว-สีฟ้า   (หญิง)

สีเขียว-สีม่วง (ชาย)

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

16 ก.ค.56

7

8

9

10

11

12

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

สีแดง-สีแสด (หญิง)

สีแดง-สีม่วง (ชาย )

สีม่วง-สีเขียว (หญิง)

สีแดง-สีเขียว (ชาย )

สีแดง-สีแสด (หญิง)

สีฟ้า-สีแสด (ชาย )

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

17 ก.ค.56

13

14

15

16

17

18

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีเขียว  (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่2-สีแสด (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่3-สีฟ้า (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่4-สีแสด (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่5-สีม่วง (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่6-สีแดง (ชาย )

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

18 ก.ค.56

19

20

21

22

23

24

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่7-ผู้ชนะคู่ที่13 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่8-ผู้ชนะคู่ที่14 (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่9-ผู้ชนะคู่ที่15 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่10-ผู้ชนะคู่ที่16 (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่11-ผู้ชนะคู่ที่17 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่12-ผู้ชนะคู่ที่18 (ชาย )

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชาย,หญิง

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่  15-18 กรกฎาคม  2555

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

เวลา

ประเภท

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.55

1

2

3

4

5

6

ม.1-2

ม.1-2

ม.3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม.5-6

สีฟ้า-สีแดง

สีม่วง-สีแดง

สีแดง-สีม่วง

สีม่วง-สีฟ้า

สีม่วง-สีฟ้า

สีฟ้า-สีแสด

เริ่ม

00.90 น.

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

รองแรก

รองแรก

รองแรก

รองแรก

รองแรก

รองแรก

16 ก.ค.55

7

8

9

10

11

12

ม.1-2

ม.1-2

ม.3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม.5-6

สีแสด-สีม่วง

สีเขียว-สีแสด

สีฟ้า-สีแสด

สีแสด-สีเขียว

สีแดง-สีเขียว

สีม่วง-สีเขียว

เริ่ม

00.90 น.

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

17ก.ค.55

13

14

15

16

17

18

ม.1-2

ม.1-2

ม.3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม.5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีเขียว

ผู้ชนะคู่ที่2-สีฟ้า

ผู้ชนะคู่ที่3-สีเขียว

ผู้ชนะคู่ที่4-สีแดง

ผู้ชนะคู่ที่5-สีแสด

ผู้ชนะคู่ที่6-สีแดง

เริ่ม

00.90 น.

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

รองชนะเลิศ

18 ก.ค.55

19

20

21

22

23

24

ม.1-2

ม.1-2

ม.3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม.5-6

ผู้ชนะคู่ที่7-ผู้ชนะคู่ที่13

ผู้ชนะคู่ที่8-ผู้ชนะคู่ที่14

ผู้ชนะคู่ที่9-ผู้ชนะคู่ที่15

ผู้ชนะคู่ที่10-ผู้ชนะคู่ที่16

ผู้ชนะคู่ที่11-ผู้ชนะคู่ที่17

ผู้ชนะคู่ที่12-ผู้ชนะคู่ที่18

เริ่มหลังพิธีเปิดการแข่งขัน

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

หมายเหตุ โปรแกรมการแข่งขันเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม  2556

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.56

1

2

3

4

5

6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

สีฟ้า-สีม่วง (หญิง)

สีแดง-สีแสด (ชาย )

สีม่วง-สีเขียว  (หญิง)

สีแดง-สีเขียว (ชาย)

สีแสด-สีเขียว (หญิง)

สีแสด-สีฟ้า  (ชาย)

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

16 ก.ค.56

7

8

9

10

11

12

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

สีแสด-สีเขียว (หญิง)

สีฟ้า-สีม่วง  (ชาย )

สีฟ้า-สีแดง  (หญิง)

สีแสด-สีม่วง (ชาย )

สีฟ้า-สีม่วง (หญิง)

สีแดง-สีม่วง (ชาย )

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

17 ก.ค.56

13

14

15

16

17

18

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีแดง  (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่2-สีเขียว (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่3-สีแสด (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่4-สีฟ้า (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่5-สีแดง (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่6-สีเขียว (ชาย )

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

18 ก.ค.56

19

20

21

22

23

24

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม.3-4

ม.5-6

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่7-ผู้ชนะคู่ที่13 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่8-ผู้ชนะคู่ที่14 (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่9-ผู้ชนะคู่ที่15 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่10-ผู้ชนะคู่ที่16 (ชาย )

ผู้ชนะคู่ที่11-ผู้ชนะคู่ที่17 (หญิง)

ผู้ชนะคู่ที่12-ผู้ชนะคู่ที่18 (ชาย )

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองชาย

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม  2556

สนาม 1

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.56

1

2

3

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

สีฟ้า-สีแสด

สีเขียว-สีแสด

สีฟ้า-สีเขียว

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

16 ก.ค.56

4

5

6

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

สีแดง-สีม่วง

สีแดง-สีฟ้า

สีม่วง-สีแสด

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

17 ก.ค.56

7

8

9

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีเขียว

ผู้ชนะคู่ที่2-สีม่วง

ผู้ชนะคู่ที่3-สีแดง

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

18 ก.ค.56

10

11

12

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่4-ผู้ชนะคู่ที่7

ผู้ชนะคู่ที่5-ผู้ชนะคู่ที่8

ผู้ชนะคู่ที่6-ผู้ชนะคู่ที่9

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]


โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม  2556

สนาม 1

วัน/เดือน/ปี

คู่ที่

รุ่น

คู่แข่งขัน

รอบ

ผลการแข่งขัน

15 ก.ค.56

1

2

3

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

สีแสด-สีแดง

สีแดง-สีฟ้า

สีเขียว-สีแสด

รอบแรก

รอบแรก

รอบแรก

16 ก.ค.56

4

5

6

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

สีฟ้า-สีม่วง

สีม่วง-สีเขียว

สีฟ้า--สีแดง

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

17 ก.ค.56

7

8

9

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่1-สีเขียว

ผู้ชนะคู่ที่2-สีแสด

ผู้ชนะคู่ที่3-สีม่วง

รอบรองฯ

รอบรองฯ

รอบรองฯ

18 ก.ค.56

10

11

12

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 5-6

ผู้ชนะคู่ที่4-ผู้ชนะคู่ที่7

ผู้ชนะคู่ที่5-ผู้ชนะคู่ที่8

ผู้ชนะคู่ที่6-ผู้ชนะคู่ที่9

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

รอบชิงฯ

โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

[กลับด้านบน]

 


โปรแกรมการแข่งขันกรีฑา

การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ประจำปี 2556

วันที่  19 กรกฎาคม  2556


รายการที่

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท

รุ่นอายุ

รอบ

ลำดับที่

หมายเหตุ

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

100  ม.

100  ม.

100  ม.

100  ม.

100  ม.

100  ม.

4x400 ม.

4x400 ม.

4x400 ม.

4x400 ม.

4x400 ม.

4x400 ม.

200  ม.

200  ม.

200  ม.

200  ม.

200  ม.

200  ม.

800 ม.

800 ม.

800 ม.

800 ม.

800 ม.

800 ม.

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

รายการที่

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท

รุ่นอายุ

รอบ

ลำดับที่

หมายเหตุ

1

2

3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

400 ม.

400 ม.

400 ม.

400 ม.

400 ม.

400 ม.

50 ม.

50 ม.

50 ม.

50 ม.

50 ม.

50 ม.

4x100 ม.

4x100 ม.

4x100 ม.

4x100 ม.

4x100 ม.

4x100 ม.

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ม. 1-2

ม. 1-2

ม. 3-4

ม. 3-4

ม. 5-6

ม.5-6

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ

ชิงชนะเลิศ