Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


กกสามเหลี่ยมใหญ่ รหัส 7-31170-001-197


ชื่อพันธุ์ไม้ : กกสามเหลี่ยมใหญ่                                                           รหัสพันธุ์ไม้  : 7-31170-001-197

เป็นไม้ล้มลุก  เรือนยอดทรงกระบอก  มีความสูง 1.5  เมตร  ความกว้าง   0.50   เมตร  อาศัยอยู่ในน้ำ  ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้   เปลือกลำต้นสีเขียว  ผิวเรียบ  ไม่มียาง   ใบเดี่ยว  สีเขียว  ขนาดแผ่นใบ  กว้าง 1.5  เซนติเมตร  ยาว  50 – 100  เซนติเมตร  ลักษณะพิเศษของใบ  ค่อนข้างแข็งแผ่นใบแคบเรียวรีเป็นรูปใบหอก   รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปแถบ  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบรูปติ่งหู  ขอบใบเรียบ  ดอกช่อกระจุก  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณปลายยอด  กลีบเลี้ยง  แยกจากกัน  มีจำนวน  3  กลีบ  สีน้ำตาล   กลีบดอก แยกจากกัน สีเหลือง  เกสรเพศผู้  มีจำนวน  3  อัน  เกสรตัวผู้แยกกันอยู่  เกสรเพศเมีย  มีจำนวน  2-3  อัน  มีก้านแยกเป็น 2-4 แฉก  รังไข่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเดี่ยว ผลแห้งแก่แล้วไม่แตก

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ใบ  ตำพอกฆ่าพยาธิบาดแผล   ต้น  รสเย็นจืดต้มเอาน้ำดื่มรักษาท่อดีอักเสบ  ขับน้ำดี   ดอก  รสฝาดเย็น  แก้แผลพุพองในปาก  เหง้า  รสขมบำรุงธาตุ  แก้เสมหะ  ขับน้ำลาย  ราก รสขมเจียน  แก้ช้ำใน  ขับโลหิตเน่าเสีย   ทำเป็นสื่อสำหรับนอน  ทำกระเป๋า  ทำหมอน  ทำหมวก  ทำกระจาดใส่ผลไม้