Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


หญ้าคอมมิวนิสต์ รหัส 7-31170-001-199


ชื่อพันธุ์ไม้ : หญ้าคอมมิวนิสต์                                                           รหัสพันธุ์ไม้ : 7-31170-001-199

เป็นไม้ล้มลุก  เรือนยอดทรงกระบอก  มีความสูง  0.5  เมตร  ความกว้าง  0.3  เมตร  อาศัยอยู่บนบก ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้  เปลือกลำต้น  สีเขียว ผิวเรียบ  ไม่มียาง  ใบเดี่ยว สีเขียว  ขนาดแผ่นใบ  กว้าง  0.5-1 เซนติเมตร  ยาว  10-15  เซนติเมตร  ลักษณะพิเศษของใบมีขนครุย  การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบสลับ  รูปร่างแผ่นใบ รูปลิ่มแคบ  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบรูปลิ่ม   ขอบใบมีขนครุย  ดอกช่อดอกย่อย  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณปลายยอด  ไม่มีกลีบเลี้ยง    เกสรเพศผู้  มีจำนวน  6-8  อัน  สีเหลืองขาวเป็นเส้น  เกสรเพศเมีย มีจำนวน  1  อัน  สีนวล  เป็นเส้น  รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น   ผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วไม่แตกเป็นธัญพืช    ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีเหลือง  รูปร่างผลยาวรี   จำนวนเมล็ด 1  เมล็ด  สีขาว  รูปร่างยาวรี

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ใช้เป็นอาหารสัตว์