Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


หญ้าเจ้าชู้ รหัส 7-31170-001-200


ชื่อพันธุ์ไม้ : หญ้าเจ้าชู้                                                           รหัสพันธุ์ไม้ : 7-31170-001-200

เป็นไม้ล้มลุก  เรือนยอดรูปไข่  มีความสูง  0.40  เมตร  ความกว้าง  0.20  เมตร   อาศัยอยู่บนบก ลำต้นเหนือดิน  ตั้งตรงเองได้   เปลือกลำต้น สีเขียว  ผิวเรียบ  ไม่มียาง   ใบเป็นใบเดี่ยว  สีเขียว  ขนาดแผ่นใบ  กว้าง  3.5  มิลลิเมตร  ยาว  2.8  มิลลิเมตร   ลักษณะพิเศษของใบ ใบบนสุดเล็กมาก  การเรียงตัวของใบเป็นแบบสลับ  รูปร่างแผ่นใบเป็นรูปใบหอกแกมรูปไข่   ปลายใบเรียวแหลม   โคนใบรูปลิ่ม   ขอบใบหยัก  ดอกเป็นช่อกระจะ  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณปลายยอด  ไม่มีกลีบเลี้ยง กลีบดอกมีสีม่วงแกมแดงเหมือนข้าว  เกสรเพศผู้ มีจำนวน  3  อัน  สีเหลืองก้านชูอับเรณู  0.5 มิลลิเมตร  เกสรเพศเมีย  มีจำนวน 2 อัน  สีเหลือง  รังไข่เหนือวงกลีบ  ไม่มีกลิ่น  ผลเป็นผลเดี่ยว  ผลแห้ง  ผลอ่อนสีน้ำตาล  ผลแก่สีดำหรือสีน้ำตาลเข้ม  รูปร่างผลเป็นรูปรียาว  3-3.5  มิลลิเมตร  ปลายแหลม  ลักษณะพิเศษของผล เนื้อบาง ผิวเกลี้ยงขอบรอบด้านในคล้ายกาบเรือ

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ราก แก้ท้องเสีย ต้นเป็นยาขับปัสสาวะ  และถอนพิษบางชนิด  เถาจากต้นกินแก้ปวดข้อ แก้ไข้ทับระดู เมล็ด ใช้ขับพยาธิตัวกลม