Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


หญ้าขัดมอน รหัส 7-31170-001-187


ชื่อพันธุ์ไม้ : หญ้าขัดมอน                                          รหัสพันธุ์ไม้ : 7-31170-001-187

เป็นไม้ล้มลุก  เรือนยอดกลม  มีความสูง  1  เมตร  ความกว้าง  0.50 เมตร   อาศัยอยู่บนบก ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้   เปลือกลำต้นสีเขียว  ลักษณะมีใยเหนียว  ไม่มียาง   ใบเป็นใบเดี่ยว  เรียงสลับใบรูปหอก ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย  สีเขียว  ขนาดแผ่นใบกว้าง  2  เซนติเมตร  ยาว  7  เซนติเมตร  การเรียงตัวของใบบนกิ่งแบบสลับ    รูปร่างแผ่นใบรูปใบหอก  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบมน   ขอบใบจักฟันเลื่อย  ดอกเป็นดอกเดี่ยว  ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณซอกใบ  กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5 แฉก  สีเขียว   กลีบดอกแยกจากกัน  มีจำนวน  5  กลีบ  สีเหลือง  เกสรเพศผู้ มีจำนวนมาก   เกสรเพศเมีย มีจำนวน 1 อัน  รังไข่อยู่เหนือวงกลีบ   ไม่มีกลิ่น   ผลเป็นผลเดี่ยว  ผลแห้งแก่แล้วแตกกลางพู  ผลอ่อนสีเขียว  ผลแก่สีน้ำตาล  รูปร่างผลไข่กลับ  เมล็ดมีมากมาก  สีของเมล็ดสีน้ำตาลปนแดง  รูปร่างไข่

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : เป็นยารักษาโรคช่วยขับเสมหะ   ลำไส้อักเสบ  ขับปัสสาวะ   ลดความดันโลหิต ใช้ทำไม้กวาดกวาดลานบ้าน เนื่องจากลำต้นมีลักษณะเหนียวและแข็งแรง