วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นำคณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์  คลิกภาพกิจกรรม ภาพชุดที่ 1 ภาพชุดที่ 2