วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรีน ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม