อบรมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คณะผู้บริหาร ครู อบรมการใช้ห้องสมุดดิจิทัล ส่งเสริมพัฒนาให้ครูใช้ห้องสมุดดิจิทัล และพัฒนาสื่อได้รับเกียรติจาก นายณิชกุล มหาโชคสุขทวี ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและขาย นางสาวอริสรา คล้ายแก้ว เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านเทคนิค บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม