Get Adobe Flash player

เว็บบริการ

ลิ้งค์ความรู้


โคกกระออม รหัส 7-31170-001-143


ชื่อพันธุ์ไม้ : โคกกระออม                              รหัสพันธุ์ไม้ : 7-31170-001-143

เป็นไม้เลื้อย  เรือนยอดทรงรูปกรวย   มีความสูง  0.60  เมตร  ความกว้าง  2.50  เมตร  อาศัยอยู่บนบก   ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองไม่ได้ใช้มือเกาะ  เปลือกลำต้นมีสีเขียว  ผิวเรียบ  ชนิดของใบเป็นใบประกอบขนนก 3 ชั้น   สีเขียว  จำนวนใบย่อยมี 9 ใบ  ขนาดแผ่นใบย่อย  ยาว 0.03   เมตร กว้าง  0.017  เมตร  การเรียงตัวของใบบนกิ่งเป็นแบบเวียน  รูปร่างแผ่นใบรูปเงี่ยงใบหอก  ปลายใบเรียวแหลม  โคนใบสอบเรียว  ขอบใบมีลักษณะหยักลึก ดอกเป็นดอกช่อ ตำแหน่งที่ออกดอกบริเวณซอกใบ   มีกลีบเลี้ยง แยกจากกัน  มีจำนวน 4 กลีบ สีเขียว  กลีบดอกเป็นแบบโคนเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก  สีขาว  เป็นรูปดอกเข็ม  มีรังไข่เหนือกลีบวง ไม่มีกลิ่น  ชนิดของผล เป็นผลเดี่ยว  ผลแห้งเป็นผลปีกเดียว  สีของผลอ่อน สีเขียวหรือขาว  ผลแก่สีน้ำตาล รูปร่างผล เป็นรูปสามเหลี่ยมค่อนข้างกลม  เมล็ดมีจำนวน 3 เมล็ด  สีของเมล็ดมีสีดำ  รูปร่างเมล็ด ยาวรี

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : โคกกระออมเป็นยารักษาโรค  ใบสดนำมาคั้น  แก้ไอแก้หอบหืด ทั้งต้นใช้ต้มกิน เพื่อขับปัสสาวะ ขับเหงื่อ  ช่วยลดความดันและลดอาการต่อมลูกหมากโต  ใบตำคั้นน้ำเดียวกับน้ำมันงาทาเช้า – เย็น ประมาณ  7 วัน   รักษาอาการรูมาตอยด์ อาการอักเสบ   บวม ตามบริเวณต่างๆของร่างกาย  รากตำคั้นเอาน้ำมากิน  กากใช้พอกที่แผลแก้พิษงู โคกกระออมยังเป็นยาฆ่าแมลง คือ เถาทุบคั้นน้ำนำมาชโลมศีรษะเพื่อกำจัดรังแค