มอบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค)

วันที่ 26 มกราคม 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดพิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนยากจน (เงินทุนเสมอภาค) โดยมี นายกาญจนพงษ์  ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม