รัชดาน้องพี่ I SEE U ประจำปีการศึกษา 2565

27 ธันวาคม 2565 งานแนะแนวศึกษาต่อ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดโครงการรัชดาน้องพี่ I SEE U (สานฝันน้อง-พี่รัชดา มุ่งหน้าสู่มหาวิทยาลัย) กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ ในระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ณ หอประชุมมหาภูมินทร์ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม