บริจาคโลหิต

16 ธันวาคม 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา รับบริจาคโลหิต ผ่าวิกฤตโควิท-19 โดยมีผู้บริหารมาให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่บริจาคโลหิตและอวัยวะในครั้งนี้ด้วย ณ โดมรวมใจรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม