รางวัลชมเชย สวดโอ้เอ้วิหารราย

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันประกวดการสวด โอ้เอ้วิหารราย ตามโครงการครูไทยรักภาษา  ได้รับ "รางวัลชมเชย การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย ระดับมัธยมศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่  13 "เทิดคุณาจารย์ผ่องประภัสสร์ ดุจประทีปเรืองจรัส พิพัฒน์ไทย" ประจำปีการศึกษา 2564    ณ โดมรวมใจรัชดา  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  คลิกภาพกิจกรรม