กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระรึกถึงพระคุณ ครู-อาจารย์ โดยมีนายประภาส  สนิทรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธี จุดเทียนบูชา พระรัตนตรัย และเจิมหนังสือ ตำราเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำไหว้ครู คำปฏิญานตน ตัวแทนนักเรียนพร้อมใจนำพาน ดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครู อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวโอวาทแก่นักเรียนพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของวันไหว้ครู ณ โดมรวมใจรรัชดา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม