ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการยุทธนา เจริญดี

วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ยินดีต้อนรับนายยุทธนา  เจริญดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครู ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมมหาชนก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม