ประเมิน ครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง

วันที่ 15 กันยายน 2564 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมหาชนก อาคาร 5 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก คลิกภาพกิจกรรม