Get Adobe Flash player

ผอ.สพม. 32 พบปะเพื่อนครู นักเรียน

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้ตรวจเยี่ยม พบปะเพื่อนครู นักเรียน คลิกภาพกิจกรรม