Get Adobe Flash player

ค้นหา

มะกรูด รหัส 7-31170-001-182

รหัสพรรณไม้  : 7-31170-001-182

ชื่อพรรณไม้  : มะกรูด

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Citrus hystrix DC.

ชื่อวงศ์  : RUTACEAE

ลักษณะวิสัย  : ไม้ต้น

ลักษณะเด่นของพืช  : ผลมีผิวขรุขระ

บริเวณที่พบ  : บ้านพักครูทิศตะวันตก(โซน14)

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ยืนต้น  เรือนยอดทรงพุ่มรูปไข่  มีความสูง  4.5 เมตร  ความกว้าง   6 เมตร  อาศัยอยู่บนบก  ลำต้นเหนือดินตั้งตรงเองได้เปลือกลำต้นสีน้ำตาล  ลักษณะเรียบไม่มียาง  เป็นใบเดี่ยว สีเขียว  กว้าง 3 เซนติเมตร  ยาว  12  เซนติเมตร  การเรียงตัวของใบบนกิ่งเรียงแบบสลับ  รูปขอบขนาน  ปลายมน โคนใบมน   ขอบใบเรียบหรือบางทีก็เป็นคลื่นเล็กน้อย  ออกดอกเป็นช่อเชิงหลั่น    ออกดอกตามซอกใบ  กลีบเลี้ยงมี  5  กลีบ   สีขาว  โคนเชื่อมติดกัน  กลีบดอก  4  กลีบ  สีขาว   โคนเชื่อมติดกัน    แยกออกเป็น  3  แฉก สีขาว  เกสรตัวผู้  มี  2-3  อัน  สีเหลือง  เกสรตัวเมีย   1  อัน  สีเหลือง   รังไข่เหนือวงกลีบ  ผลเดี่ยวผลมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด  สีของผล  ผลอ่อนมีสีเขียวแก่  ผลแก่สีเหลือง  โคนผลเป็นจุก  รูปร่างค่อนข้างกลม  มีลักษณะพิเศษ คือ  โคนผลเป็นจุก ผิวขรุขระ  มีต่อมน้ำมัน  มีหลายเมล็ดสีขาว  รูปร่างกลมรี

การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น : ใบมะกรูดนำมาปรุงกับอาหารดับกลิ่นคาว ราก กระทุ้งพิษ  แก้ฝีภายในและแก้เสมหะเป็นพิษ ผิวจากผล  เป็นยาขับลมในลำไส้  แก้แน่น  เป็นยาบำรุงหัวใจ ขับระดู  ใบ มีน้ำมันหอมระเหย  ผล  น้ำคั้นจากผลใช้แต่งกลิ่น  สระผม